FN-dagen!

Under torsdagen uppmärksammade vi FN-dagen.

Vi lärde oss om Förenta Nationerna som organisation samt arbetade med barnkonventionen och mänskliga rättigheter.